For at du skal nå ut til målgruppen din i sosiale medier, er det viktig at du er klar over hva du ønsker å oppnå ved å benytte deg av dem. Målrettet publisering av innhold gir deg en klar og tydelig stemme ut mot publikum, men hvordan skal du gå frem for å legge en strategi?

Mange lurer på om de egentlig trenger en strategi for sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. Svaret er ja. Hvis du ikke har en strategi, og bare legger ut en post en sjelden gang uten å tenke på hvilken verdi den har for målgruppen din eller deg, er det egentlig ikke noe poeng i å være på sosiale medier i utgangspunktet.

Knytt sosiale medier til bedriftens øvrige strategier

Sosiale medier er raske og fleksible medier hvor publikum forventer rykende ferskt innhold. Derfor er det viktig at de får sin rettmessige plass i bedriftens markedsføringsprosesser. På den måten kan du holde tempoet oppe.

Det er ikke uten betydning hva slags strategi du legger. Ikke lag en egen strategi som er løsrevet fra organisasjonens overordnede strategier. Det er nemlig ikke slik at enhver strategi er en god strategi. Det er viktig at den ikke lever helt sitt eget liv, slik den dessverre gjør hos en del virksomheter. Strategien din må være relevant for bedriften.

Pass på at målene som settes for sosiale medier tar utgangspunkt i organisasjonens egne mål. De skal bidra til å støtte opp under disse. Antall følgere, likes og delinger er vel og bra, men har du en plan for hvordan postene skal bidra til å selge, forklare eller forbedre noe?

Sett deg hovedmål og delmål for tilstedeværelsen i sosiale medier

For å lykkes med SoMe er det viktig at du selv er klar over hva du ønsker å oppnå med tilstedeværelsen. Formuler dette som et mål som er tydelig for alle de involverte. Målet bør deles opp i hovedmål og delmål. Det sikrer gjennomførbarhet.

Hovedmål

Formuler hovedmålet ut fra hva de sosiale mediene er ment å bidra med til bedriftens overordnede mål på lang sikt. For å svare på dette, må du først sørge for at bedriftens overordnede mål er klarlagt. Deretter bør du definere hvordan de ulike plattformene kan støtte opp under disse.

Delmål

Delmålene skal være kortsiktige, og skal hjelpe deg til å oppnå hovedmålet på lang sikt. Sett deg klare og oppnåelige delmål. Dek kan for eksempel gjelde rekkevidde, antall følgere, engasjement på poster og trafikktall fra sosiale medier til nettsiden din. Baser nye mål på sammenlignbare historiske data hvis mulig.

Et eksempel på et delmål er hva postene på de ulike plattformene skal oppnå av målbare resultater på kort sikt. Det kan også være en idé å lage en liste over emner du kan lage nye poster om. Legg merke til hvilke emner som har høyest engasjement i målgruppen din, og før opp konkrete innholdsideer som delmål.

Delmålene er indikatorer som hjelper deg å styre mot den overordnede målsettingen. I hvilken grad du greier å oppnå dem forteller om du er på rett vei.

Bruk sosiale medier til å fremme kundetilfredshet

Den gode strategien din og tilstedeværelsen den muliggjør, kommer særlig til nytte når noe går galt i sosiale medier. Opplever du at noen uttrykker misnøye med et produkt eller en tjeneste som du leverer? Da er det viktig at de som er ansvarlige for kontoene kommer tidlig inn i krisehåndteringen. Bruk sosiale medier til å fremme kundetilfredshet, og kom raskt på banen med egne poster som besvarer og møter misnøyen. Da kan du i mange tilfeller forhindre at saken eskalerer.

Gjennomfør analyser for å måle lønnsomheten i sosiale medier

Det endelige målet for kommersielle aktører er selvsagt en form for lønnsom konvertering: Fører postene dine til at du får flere kunder? Selger du flere varer eller tjenester som følge av aktiviteter i sosiale medier?

Med mindre du har produkter som er direkte omsettelige på nettsidene og sender kunder rett inn i butikken fra sosiale medier, kan det være vanskelig å måle lønnsomheten på konverteringene.

Ofte trengs det dypere kjennskap til potensielle kunders digitale atferd for å kunne si noe om effekten av tilstedeværelsen i sosiale medier. Gjennom grundige analyser av kundenes adferd vil du se hva som skaper verdi hos kundene. Det er det som gir deg verdi tilbake.

Jeg vet at du kan lykkes!

Book et uforpliktende møte

Book et uforpliktende møte

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en rådgiver ta kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Legg inn din kontaktinformasjon og nettsideadresse, så vil vi sende deg en rapport så snart SEO-analysen av din nettside er klar.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Legg inn din kontaktinformasjon, så tar en rådgiver kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en markedsanalyse for din bedrift

Få en markedsanalyse for din bedrift

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en av våre rådgivere ta kontakt for å gi deg mer informasjon.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen