Select Page

KUNDECASER

Optus Digitalbyrå har mange fornøyde kunder. Her finner du referanser fra noen av dem. Ønsker du også flere kunder?

Armat/Arcelor Mittal

Optus Digitalbyrå kontaktet oss for å undersøke mulighetene for et samarbeid om digital markedsføring.

I den perioden hadde vi allerede en idé om “Thomsen tar tak”, en leadgenerator som skulle skape bevisstgjøring hos sluttbrukerne om våre Armat platetak. Tanken var å ha filmer på Youtube og komplementerende innhold på hjemmesiden vår. Fordi vi jobber med B2B-salg, var vår utfordring å nå ut til sluttbrukerne uten å ha direkte kontakt med dem. I samtale med Optus Digitalbyrå ble det avdekket at det kunne bli vanskelig å nå ut til denne kundegruppen uten å favne bredere enn vi først hadde tenkt.

Jens foreslo å lage en egen landingsside for “Thomsen tar tak”, med en e-bok og mulighet for et nyhetsbrev med distribusjon av godt innhold, i tillegg til en solid annonsepakke med søke- og bannerannonser.

Hele prosessen var veldig god, og samarbeidet med Optus Digitalbyrå var svært relevant for oss. De stilte gode spørsmål underveis, og greide å få frem et godt produkt. I tillegg til de digitale produktene fikk de også laget en helfigur av “Thomsen tar tak”, og denne ble svært godt mottatt på varemesser. Oppbygningen av “Thomsen tar tak” var en god gimmick, og samarbeidet med Optus Digitalbyrå gjorde at sluttbrukeren lettere forstår hvilke produkter vi kan tilby.

Optus Digitalbyrå er en enkel, profesjonell og sikker samarbeidspartner. Jens gjorde en kjempejobb i forkant av prosjektet for å selge inn Optus’ tjenester, og de levde opp til hans ord i det videre arbeidet. Seriøsiteten vi ønsker å formilde til våre kunder har Optus klart å videreføre i kampanjen, og vi er veldig fornøyd.

Stig Tore Sjaastad

Salgsjef Norge, Armat

Lady Solskjerming

På det tidspunktet vi kom i kontakt med Optus Digitalbyrå, brukte Lady Solskjerming mye penger på markedsføring uten at vi følte at vi fikk tilstrekkelig igjen av investeringene. Det gikk særlig mye penger til søkeannonser som ikke var så relevante for oss.

Vi ønsket å se på leverandører i vårt nærområde, og har lenge vært i sponsorpoolen til LSK. Det er en flott møteplass for å inngå nye samarbeid, og vi har alltid vært opptatt av handle flest mulig tjenester og produkter fra lokale aktører. Jeg kjente Abtin fra tidligere, så da Optus etablerte seg i Lillestrøm i 2019 og tok kontakt med oss, var vi svært interessert i et samarbeid med dem. Vi fikk et godt inntrykk av byrået, og de har en transparent modell som tiltaler oss.

Vi inngikk avtale med Optus sommeren 2019, og overgangsperioden mot nyåret gikk bra. De gjorde godt forberedende arbeid for å kartlegge hva som burde og måtte gjøres på våre vegne.

Optus Digitalbyrå hjelper oss med mye. De har laget ny nettside og byttet system for nyhetsbrev slik at vi nå har Marketing Automation. De administrerer også våre Google AdWords søkeannonser. De skriver og publiserer artikler og annet innhold til nettsiden, og som vår Campaign Manager publiserer de blogginnlegg for oss og tar seg av kampanjemarkedsføring med posting av innlegg på Facebook og skriving av nyhetsbrev. I tillegg holder de på å lage en reklamefilm for oss.

Vi liker at vi kun betaler for tiden de bruker på hver oppgave, og slik betaler vi ikke for mer enn det vi får. De har gunstige priser, men får jobben gjort med gode resultater. Vi får valuta for pengene og er svært fornøyd med vår ROI. Vi har redusert våre markedsføringskostnader med 20%, og med vår nye nettside har vi fått 10% økning i antall konverteringer.

Vi får inn flere leads fra den nye nettsiden, og de er i tillegg veldig gode. Vi har god konvertering på dem og tjener godt på endringene som har blitt gjort.

Optus har en god forretningsmodell, og de tilbyr en sikker metode for å følge opp hvor stor avkastning vi får. Vi er spesielt fornøyd med at de har en prosjektleder som følger oss opp hyppig. Camilla gjør en formidabel jobb, og vi går gjennom rapporter og statistikk på jevnlig basis.

Optus viser fleksibilitet til å endre seg med forholdene, og har hjulpet oss med å gjøre nødvendige endringer i vår markedsføring etter at smittevernstiltakene ble iverksatt våren 2020.

Vårt samarbeid med Optus Digitalbyrå er virkelig lønnsomt for oss!

Morten Algøy

Daglig leder

AS Unica

Vi har et veldig godt samarbeid med Optus Digitalbyrå. De hjelper oss med annonser, søkemotoroptimalisering, Marketing Automation, ny nettside og innhold. De har laget en reklamefilm for oss, og holder på å lage én til. Vi får tett oppfølging fra deres rådgiver og prosjektleder, noe vi setter veldig stor pris på.

Jeg kjente Marius fra et tidligere samarbeid, og var veldig fornøyd med ham som rådgiver. Da Optus Digitalbyrå startet opp i Lillestrøm og spurte om vi trengte hjelp med å bli mer synlige på nettet,  ble vi en av deres første kunder.

Med byråtjenestene fra Optus har vi fått akkurat det vi så for oss da vi inngikk samarbeidet. De rådgir oss underveis, og for mellomstore bedrifter som vår er det viktig å ha sparringspartnere på de tingene som er utenfor det vi holder på med i hverdagen. Vi får raskt svar på ting vi lurer på, og blir også foreslått alternativer til hvordan vi praktiserer vår digitale tilstedeværelse. Det finnes ikke alltid en fasit på hva som er best å gjøre, men Optus foretar jevnlig tester for å se om metodene fungerer bra, eller om noe bør endres på for å optimalisere prosessene. Det fungerer topp!

Med Optus er det lett å ha en åpen dialog om prosjektene, og vi får personlig oppfølging. Det er viktig for oss. De ansatte er erfarne folk med mye kunnskap, så selv om bedriften er ganske ung, er vi helt trygge på at de vet hva de gjør. Vi har fulgt hverandre noen år og kjenner hverandre godt. Det innebærer blant annet at de vet hva vi ønsker å prioritere, uten at det trenger å bli et tilbakevendende tema. Kontinuiteten som kommer av et langvarig samarbeid er en styrke.

Gjennom samarbeidet har vi fått bedre synlighet på nettet, flere treff i søkemotorer og økt trafikk til våre nettsider. Vi er glad for å ha Optus Digitalbyrå som sparringspartner.

Jo Espen Branes

Daglig leder
Boatparts.no logo

Boatparts.no AS

Boatparts.no samarbeidet tidligere med en annen aktør om digital markedsføring, men vi fant ut at vi heller ville støtte en lokal bedrift. Da falt valget på Optus Digitalbyrå! Optus hjelper oss med rådgivning og annonsering gjennom Google Ads. Vi synes prosessen er veldig god, og vi er svært fornøyd med jobben de gjør.

Digitalbyrået har hjulpet oss slik at søkeordene er blitt snevret inn og blir brukt mer direkte. Det gjør at vi få flere riktigere treff, og flere av søkene blir omgjort til salg. Tallenes tale er klar, og vi har fått mye igjen for samarbeidet.

Vi bruker mindre penger på annonsering enn vi gjorde før, og den er i tillegg mer målrettet. Byrået har brukt tid på å finne gode løsninger for oss, og annonsene løper ennå.

Vi har jevnlige oppfølgingsmøter med Marius, noe som er veldig fruktbart for oss. De ansatte ved Optus er veldig serviceinnstilte, og har lure innspill til hva som lønner seg for oss å gjøre.

Lars Reidar Nordahl

Daglig leder

Accelerator logo

Accelerator AS

Før vi innledet samarbeidet med Optus Digitalbyrå var nettsiden vår svak, lite informativ og ustrukturert. Den hadde et dårlig brukergrensesnitt, og det var vanskelig for oss å gjøre endringer på den. Optus har hjulpet oss med ny nettside, utviklet nettsideinnhold og administrerer Google Ads. I tillegg er det planlagt å ta bilder og lage en film.

Nå er hele nettsiden forandret, og brukergrensesnittet er mye bedre. Hele prosessen med nettsideutviklingen har vært veldig lettvinn for oss. Vi har et kundeskjema som ligger ute, og der får vi mange henvendelser. Vi fikk en del henvendelser før også, men da kom de alltid inn via telefon. Vi kunne ikke spore noe som helst, hverken trafikk på siden eller antall henvendelser. Nå kan vi spore hvor mange som kommer inn, og vi har opplevd en god økning. Gjennom Google Ads har vi også mye bedre oversikt over hva slags trafikk som kommer inn på nettsiden, og hvor den kommer fra.

Den nye nettsiden vår er enkel for oss å redigere. Det er lett å gjøre noe med de endringene vi trenger, som for eksempel at vi kan legge ut nyheter ved bare noen tastetrykk, eller kjapt oppdatere detaljer i innholdet. Det var mangelen på sånne ting som gjorde at vi valgte å bytte i utgangspunktet.

 Vi setter veldig pris på de jevnlige rapportene vi får av Marius. Der får vi informasjon om hvilke søkeord som gir oss mest trafikk, og vi har fått oss en skikkelig oppvekker på det området. Vår målgruppe bruker ikke nødvendigvis de samme ordene som oss når de skal søke på prosesser, tjenester og produkter som vi leverer. Optus gjør en viktig jobb i å finne ut av hvordan målgruppen tenker, og finne ut hva som når ut til eksisterende og potensielle kunder.

Vi er fornøyd med at Optus er så lett tilgjengelig. Vi må ikke legge inn en henvendelse og vente lenge på svar. Vi får raskt svar og raske løsninger. Vi har fått veldig tilfredsstillende resultater på det vi ønsket å få endret, og det at vi har satt vekk oppgavene har frigjort oss for en del tid. Selv om vi betaler Optus for å gjøre jobben, er det likevel kostnadsbesparende for oss. Tiden vår er knapp, så det har mye å si å slippe å bruke den på ting som ikke er vårt hovedfokus. Det er også veldig mye å spare i energi. Før var alt så tungrodd, men nå er det mer automatikk i det vi gjør.

Man kommer ikke til å angre hvis man bruker Optus til digital markedsføring. Man blir ikke lurt av et oppsett man ikke skjønner, alt er lett og oversiktlig. Vi er transparente overfor egne kunder, og vi er opptatt av å få det tilbake fra våre egne leverandører, uansett hvilken tjeneste de leverer. Det at Optus deler den visjonen, tiltaler oss veldig.

Martine Dørmænen

Logistikksjef og produktutvikler

Ønsker du å få enda mer ut av markedsbudsjettet ditt?

Book et uforpliktende møte

Book et uforpliktende møte

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en rådgiver ta kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Legg inn din kontaktinformasjon og nettsideadresse, så vil vi sende deg en rapport så snart SEO-analysen av din nettside er klar.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Legg inn din kontaktinformasjon, så tar en rådgiver kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en markedsanalyse for din bedrift

Få en markedsanalyse for din bedrift

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en av våre rådgivere ta kontakt for å gi deg mer informasjon.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen