Select Page

MEDIERÅDGIVNING

Med en medierådgiver fra Optus Digitalbyrå har du en erfaren sparringspartner som hjelper deg med å lykkes med din digitale markedsføring.

kundereisen

Den komplette kundereisen

Både bedrifter og privatpersoner bruker lenger tid på kjøpsprosessen etter at Internett ble en naturlig del av kundereisen. I dag er ikke kunden vunnet idet du overbeviser prospektet ditt om at de trenger produktet eller tjenesten du leverer—da starter heller kampen om å bli den foretrukne leverandøren.

I en mediebyråavtale setter vi opp en strategi med utgangspunkt i dine behov, ønsker og utfordringer. Kombinasjonen av høy kompetanse, mye erfaring og stadige analyser av innsamlede data gjør at vi i Optus Digitalbyrå vet hva som vil gi deg riktig verdi tilbake.

Grundige analyser og tett oppfølging

Vi følger deg opp jevnlig slik at vi kan gjøre de justeringene som trengs. Det er mye som kan endre seg innad i din bedrift og i markedet, og derfor vektlegger vi god dialog gjennom hele året. I gjennomganger med deg vil vi rapportere resultater og gi anbefalinger basert på disse, og på den måten vil du hele tiden være oppdatert på hva som gir deg verdi. I Optus er vi opptatt av grundig oppfølging av våre kunder, og derfor vil vi alltid være tilgjengelig for deg om det er noe du ønsker svar på utenom gjennomgangene.

For at vi skal kunne gi deg grundige tilbakemeldinger, etablerer vi analyseverktøy og konverteringssporinger så snart du blir kunde hos oss. Dette gjør vi for å kunne vurdere din nåværende markedsføring og for å følge med på effekten av kampanjene vi starter for deg.

Resultatgaranti

Markedet er i dag preget av en del useriøse mediebyråer som ikke gir kunden god nok og relevant nok informasjon om effekten av markedsføringen. Det er mange faktorer som påvirker et resultat, og derfor kan det være utfordrende for kunden å vurdere hvilke tiltak som gir best effekt.

Våre erfaringer viser at kunder ønsker å se resultater, heller enn å bli fortalt hvilke tiltak som er iverksatt. I Optus har vi derfor resultatgaranti, slik at du kan føle deg trygg på at vi når målene vi har satt i fellesskap, og at innsatsen vi gjør skaper verdi for deg som kunde.

digital markedsføring

Du trenger en oppskrift!

For å kunne følge kunden gjennom hele kjøpsprosessen, trenger du å kunne tilby kunden den informasjonen som søkes i alle de fem trinnene i kundereisen, og du må hele veien levere dette innholdet til riktig tid. Optus utvikler en femtrinnsmodell for deg, og denne kan enkelt automatiseres. På den måten vil den digitale markedsføringen din fungere som en automatisk selger som alltid sier de rette tingene til riktig tid.

Hvilken løsning passer din bedrift?

 GJØR DET SELV MED OPTUS’ HJELP

Utarbeiding av din korte pitch

Konverterende nettside

Leadsgenerator

Oppfølgingsserie

Salgskampanje

VI GJØR DET SAMMEN

Alt som er inkludert i Workshop

Markedsanalyse

Markedsføringsanalyse

Medieplan for 12 måneder

Sparringspartner i 12 måneder

Dashboard med oversikt over dine kampanjer

OPTUS LEVERER ALT

Alt som er inkludert i Mediebyrå

Ferdig utviklet salgstrakt

Ferdig oppsett av Marketing Automation-verktøy

Løpende rapportering

SEO og innhold

Nyhetsbrevmodul

Varme leads til din bedrift

OPTUS HAR PARTNERE SOM HJELPER DIN BEDRIFT MED Å TA DE RETTE VALGENE

Book et uforpliktende møte

Book et uforpliktende møte

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en rådgiver ta kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Legg inn din kontaktinformasjon og nettsideadresse, så vil vi sende deg en rapport så snart SEO-analysen av din nettside er klar.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Legg inn din kontaktinformasjon, så tar en rådgiver kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en markedsanalyse for din bedrift

Få en markedsanalyse for din bedrift

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en av våre rådgivere ta kontakt for å gi deg mer informasjon.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen