Optus Digitalbyrå oppretter Optus Asker og Bærum. Morten Samson Onarheim blir daglig leder for det nye kontoret. – Det nye kontoret gjør oss mer tilgjengelige vestover i Viken.

Optus Asker og Bærum blir Optus’ tredje lokalkontor. Fra før har digitalbyrået kontorer i Lillestrøm og Bergen.

Morten Samson Onarheim er ansatt som daglig leder og partner. Han har  lang erfaring innen digital markedsføring og har jobbet som rådgiver, salgssjef og selger i mediebransjen. Han ser frem til å hjelpe nye kunder lenger vest i Viken.

Det er flere grunner til at Optus Asker og Bærum opprettes akkurat nå.

– Vi ser at flere bedrifter i regionen har behov for hjelp og bistand, og området har stort potensial med godt næringsliv og nærhet til Oslo. Utviklingen vi ser i samfunnet nå stiller særlige krav til digital tilstedeværelse, og det har fått mange bedrifter til å våkne og se seg om etter nye måter å markedsføre seg på. Vi har allerede hjulpet flere bedrifter med den utfordringen.

Lokalt tilgjengelige vestover i Viken

Onarheim sier at Optus legger vekt på å være et lokalbyrå. Det innebærer å være lokalt til stede i de områdene de ønsker å satse. – Det nye kontoret gjør oss mer tilgjengelige vestover i Viken.

Abtin Rahmanian, daglig leder i Optus Digitalbyrå, sier at kontoret Optus oppretter i Asker og Bærum er strategisk viktig for å kunne ta grep om Romerike og Oslo, som er byråets største markeder.

 –  Morten er en veldig god ressurs som kan bidra med kunnskap innen større nettsider og SEO, samt å spre godt humør i selskapet, sier Rahmanian.

Onarheim har lokal kjennskap til området og bedriftene som finnes der, og gleder seg til å bidra med sin kompetanse. Han vil jobbe fra Bærum og være tett på næringslivet der og i Asker, og vil være tilgjengelig for de bedriftene i regionen som trenger bistand.

– Det er viktig at vi får et nytt ben å stå på i en annen region, sier han. – Vi bistår både de bedriftene som helst jobber lokalt, og de som ønsker å nå ut nasjonalt. Vi ønsker å tilby våre tjenester på en måte som er tilpasset hva kundene trenger, og etterstrebe våre kunders behov. Optus Asker og Bærum blir en lokal tilbyder av alle tjenestene til Optus Digitalbyrå og Optus Studio.

Book et uforpliktende møte

Book et uforpliktende møte

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en rådgiver ta kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Få en gratis SEO-analyse av din nettside

Legg inn din kontaktinformasjon og nettsideadresse, så vil vi sende deg en rapport så snart SEO-analysen av din nettside er klar.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Legg inn din kontaktinformasjon, så tar en rådgiver kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en markedsanalyse for din bedrift

Få en markedsanalyse for din bedrift

Legg inn din kontaktinformasjon, så vil en av våre rådgivere ta kontakt for å gi deg mer informasjon.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen