Wireframes

Wireframes gjør det lettere å planlegge en velfungerende nettside. Optus Studio hjelper deg med god visualisering.

Hva er wireframes?

Wireframes, eller sidestruktur, er en nettsideplan som demonstrerer hvordan ulike elementer og funksjoner på nettsiden vil samarbeide. Wireframes er en viktig del av designprosessen mot et godt brukergrensesnitt på nettsiden din.

Nettsiden er ditt butikkvindu på nettet

En nettside er en effektiv måte å fortelle kundene hvem du er på, og den er ditt butikkvindu på nettet. En dårlig nettside er et dårlig butikkvindu, og kunder går gjerne fort ut av en butikk hvor de opplever kaos og dårlig service. På samme måte er de snare med å forlate en nettside som er upraktisk og som ikke virker seriøs.

Kunder forlater vanligvis en nettside innen 15 sekunder hvis de ikke umiddelbart finner det de leter etter. En god nettside, derimot, har korte veier til god informasjon, og gjør det lett å komme i kontakt med aktøren bak siden. For ikke å miste kundene på veien til informasjon er det viktig at nettsiden har et intuitivt oppsett som passer deres brukeratferd. I tillegg må du formidle et tydelig og ekte budskap som gjør at det føles verdt å høre på hva du har å si.

Vi gir liv til din nettside

Med en informativ, pen og praktisk nettside øker sannsynligheten betraktelig for at du greier å holde på kunden fra første besøk.

Optus gir liv til din nettside. Med våre wireframes får du testet om oppsettet og strukturen på den planlagte siden oppfyller dine ønsker og krav. Dessuten blir det tydelig om det finnes tilstrekkelig med lenker på logiske plasseringer på nettsiden. Wireframes er også viktige for å se hvordan din grafiske profil skal implementeres på nettsiden for best gjenkjennelseseffekt, og hvilke farger som bør dominere for å gi den beste brukeropplevelsen.

Gode wireframes gir bedre nettsider, som igjen bidrar til at din bedrift virker seriøs, gjennomført og serviceinnstilt.

Lag en brukervennlig nettside.

Ønsker du hjelp med wireframes?

OPTUS STUDIO

Ønsker du å styrke din merkevare?

Optus Studio hjelper deg med å få en tydelig firmaprofil og produsere innhold som skaper verdi for deg og dine kunder.